Risico Quickscan

Met de Risico Quickscan verwerf je als organisator op een makkelijke én snelle manier inzicht in de belangrijkste risico’s voor je evenementenbezoeker en de gevaren en risicofactoren die deze risico’s beïnvloeden. De scan helpt je daarnaast ook in de zoektocht naar de juiste maatregelen die je kan en/of moet nemen om met uiteenlopende bezoekersrisico’s om te gaan.

Aan de hand van een 30-tal vragen worden de belangrijkste gevaren en risicofactoren waaraan evenementenbezoekers (potentieel) worden blootgesteld, in kaart gebracht. Zodra deze gevaren en risicofactoren in kaart zijn gebracht, krijg je inzicht in de kans, het bereik en de ernst van elk risico, en in hoeverre deze gevaren en risicofactoren een invloed uitoefenen op een risico. Op die manier leer je welke risico’s prioritaire of verhoogde aandacht vereisen en word je wegwijs gemaakt in maatregelen die je kan en/of moet nemen om met deze risico’s om te gaan.


Let op! De risicoscan geeft je als organisator een vertrekpunt voor het waarborgen van de veiligheid van je evenementenbezoeker, geen eindpunt. Voer –idealiter– naast deze risicoscan, een risicoanalyse op maat van het evenement uit én een aantal specifieke risicoanalyses (bv. een medische risicoanalyse, een crowdrisicoanalyse, e.d.). Doe dit bovendien in nauw overleg met de betrokken lokale overheid (bv. de eventcoördinator of noodplanningsambtenaar van de stad of gemeente waar het evenement plaatsvindt) en de betrokken hulpverlening (politie, brandweer, …) om zo de risico’s verbonden aan je evenement nog nauwkeuriger en juister in te schatten.