Verkeersincident

Met een verkeersincident op een evenement, bedoelen we een negatieve, onverwachte en onvoorziene gebeurtenis die plaatsvindt op de wegen, parkeerplaatsen of andere locaties in de nabijheid van het evenement. Er zijn bij dit incident één of meerdere weggebruikers betrokken die op weg zijn naar het evenement of het evenement verlaten (i.e. autobestuurders, fietsers, voetgangers of passagiers) met al dan niet schade tot gevolg. Voorbeelden van verkeersincidenten? Kop-staartaanrijdingen, aanrijdingen met een stilstaand voertuig of aanrijdingen met voertuigen die een manoeuvre uitvoeren.

Tijdens een evenement kunnen de wegen in de buurt verstopt geraken door het grote aantal voertuigen dat op hetzelfde moment aankomt en vertrekt. Zulke verkeersopstoppingen hebben vaak lange vertragingen en veel frustratie tot gevolg en verhogen indirect ook de kans op aanrijdingen. Dit is ook het geval indien er onvoldoende parkeergelegenheid is of als de capaciteit van het openbaar vervoer niet is afgestemd op het verwachte aantal bezoekers.

GEVOLGENHoewel er bij de meeste verkeersincidenten enkel sprake is van materiële schade, kunnen sommige incidenten ook zeer ingrijpend zijn voor zowel het slachtoffer als de veroorzaker. Mogelijk leiden ze zelfs tot zowel lichamelijke als psychische schade. Denk dan aan lichamelijke verwondingen, een whiplash, maar ook blijvende invaliditeit.


MAATREGELENEen verkeersincident is een belangrijke oorzaak van verwondingen of mentale en fysieke schade. Hoewel je een verkeersincident niet altijd kan voorkomen, is het wel degelijk mogelijk om zowel de kans als het bereik van dergelijke voorvallen te verkleinen op je evenement. Hoe? Door onderstaande veiligheidsmaatregelen te nemen.