Terroristische aanslag

Een terroristische aanslag is een moedwillige aanval op burgers, met een politiek of religieus doel. Volgens het Nationaal Crisiscentrum kan een terroristische of extremistische aanslag verschillende vormen aannemen. Enerzijds kan het een aanslag zijn tegen een soft target (een publieke plaats waar veel personen aanwezig zijn). Anderzijds kan het gaan om een aanslag, sabotage of hacking van een vitale infrastructuur, bv. elektriciteitsnetwerk, knooppunten van vervoer, elektronisch betalingsverkeer.

GEVOLGENEen terroristische aanslag veroorzaakt niet alleen materiële schade en menselijke slachtoffers, maar heeft ook vaak een grote emotionele impact (bv. angstgevoelens).


MAATREGELENEen terroristische aanslag op een evenement kan dus ernstige fysieke en psychische gevolgen hebben. Hoewel je een terroristische aanslag niet altijd kan voorkomen, is het wel degelijk mogelijk om zich – in de mate van het mogelijke – voor te bereiden op zo’n voorval. Hoe? Door onder meer onderstaande maatregelen te nemen.