Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) is volgens Grenswijs (een samenwerking tussen Sensoa, Icoba en Pimento, met steun van de Vlaamse Overheid) gedrag dat de eigen integriteit of die van de ander schaadt. Het gaat daarbij niet alleen over geslachtsgemeenschap, maar ook over kussen, aanraken of het geven van seksuele opmerkingen.

GEVOLGENSGG kan zowel fysieke als psychische schade veroorzaken bij de slachtoffers. Mogelijke fysieke gevolgen zijn bloedingen, maar ook fysieke reacties op interne en externe triggers. Daarnaast leidt SGG mogelijk tot angst, symptomen van post-traumatische stressstoornis, depressieve symptomen en zelf schadend gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag op een evenement kan dus ernstige fysieke en psychische gevolgen hebben. Hoewel je seksueel grensoverschrijdend gedrag niet altijd kan voorkomen, is het wel mogelijk om zowel de kans als het bereik van dergelijke voorvallen te verminderen.


MAATREGELENHoe doe je dat? Door onder meer onderstaande maatregelen te nemen. Met deze maatregelen zet je zowel in op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, als op ondersteuning van slachtoffers van SGG.