Diefstal

Volgens art. 461 van het Belgische Strafwetboek is iemand schuldig aan diefstal wanneer hij een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt.

GEVOLGENDe schade ten gevolge van diefstal kan groot zijn. Zo kan er sprake zijn van materiële schade door het verlies van goederen. Ook is beschadiging mogelijk, zelfs als de dief er niet in slaagt om effectief iets te stelen. Daarnaast is schade door diefstal vaak niet enkel uit te drukken in geld. Ook psychische schade is immers mogelijk. Het vertrouwen in mensen en het veiligheidsgevoel kan door een diefstal namelijk een flinke deuk krijgen.


MAATREGELENDiefstal op een evenement kan dus leiden tot materiële schade, maar ook tot psychische schade. Hoewel je diefstal niet altijd kan voorkomen, is het wel mogelijk om zowel de kans als het bereik van dergelijk voorval te verkleinen op je evenement. Hoe? Door onderstaande veiligheidsmaatregelen te nemen.