Brand

Als vuur ongewenst is, gevaar of schade veroorzaakt en zich ongehinderd kan uitbreiden, spreken we van brand. Voor brand zijn er drie factoren nodig: warmte (bv. een vlam, vonk, heet oppervlak, …), zuurstof en brandbaar materiaal. Met brandbaar materiaal bedoelen we dan materiaal dat kan verbranden, bv. hout, papier, plastic, brandstof, … Deze drie factoren samen vormen de branddriehoek. Als al deze factoren aanwezig zijn in een bepaalde verhouding ontstaat er brand.

GEVOLGENBrand kan diverse vormen van fysieke schade veroorzaken bij een bezoeker van een evenement, gaande van brandwonden, over geïrriteerde ogen, tot hoesten, benauwdheid of een piepende ademhaling. Als een persoon heel veel rook inademt, kan deze ook een rookvergiftiging oplopen door koolmonoxide.

Daarnaast is een brand vaak ook een heftige ervaring, waardoor het soms een trauma wordt. Een posttraumatische stressstoornis is een verzameling van emotionele klachten die ontstaan na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis zoals een brand.


MAATREGELENBrand op een evenement kan dus leiden tot ernstige lichamelijke verwondingen maar ook tot psychische schade. Hoewel je een brand niet altijd kan voorkomen, is het wel mogelijk om zowel de kans als het bereik van een brand te verkleinen. Hoe? Door onderstaande veiligheidsmaatregelen te nemen. Met deze maatregelen zet je zowel in op brandpreventie als brandbestrijding.